Szkolenia

obsługa broni

Program realizowany przez SzmitGroup powstał na początku lat dziewięćdziesiątych i nieustannie ewoluuje od tego czasu. Przewiduje szkolenie zawodowców, jak również ludzi chcących poznawać tajniki walki bronią w kontakcie bezpośrednim.

Podstawowy program szkoleniowy oferowany przez SzmitGroup skupia się na walce bronią palną w konwencji CQC. W trakcie szkolenia kładziemy nacisk na doskonałą obsługę broni oraz nieustanny rozwój umiejętności strzeleckich. Program uzupełniają elementy walki wręcz, bezpieczeństwa osobistego oraz taktyki specjalnej.

Naszs obiekt szkoleniowy usytuowany jest na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Treningi skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji. SzmitGroup zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.