ZAMKNIJ X

Administratorem Twoich danych jest SzmitGroup Jacek Szmit z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Siedleckiej 11/2, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 521-226-49-18.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [info@szmitgroup.pl]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez SzmitGroup Jacek Szmit w ramach zawieranych z Tobą umów.

SZKOLENIA STRZELECKIE

FiveShots Steel Challenge 2019

Naszą misją jest szerzenie kultury samoobrony w oparciu o strzelectwo oraz walkę wręcz. Dzięki temu szkolimy wszechstronnych wojowników, przekazując im doświadczenie i wiedzę zdobytą zarówno na rynku cywilnym jak i w ciągu wielu lat służby i realizacji działań specjalnych.